Uppdragsutbildning med järnvägsinrikting

Järnvägsgruppen på KTH har under många år bedrivit undervisning och forskning i samverkan med den svenska och internationella järnvägsbranschen.

Detta har lett till att kunskap och erfarenhet samlats inom många järnvägsrelaterade områden. Denna kompetens bör och ska givetvis spridas. Hör av er till någon av oss så kan vi förhoppningsvis erbjuda er den kunskap och kompetens ni efterfrågar.

Fordonsutveckling

Kontakta Mats Berg för ytterligare information.

Tågtrafikering

Kontakta Anders Lindahl för ytterligare information.

Elektriska drivsystem

Kontakta Stefan Östlund för ytterligare information.