Det europeiska järnvägssystemet 2050: vad behövs och hur kan Shift2Rail bidra?

KTH Järnvägsgruppens vårseminarium blickar mot Europa i år. Två av de största operatörerna och två viktiga fordonstillverkare ger sin syn på framtidens järnvägssystem i Europa.

Tid: On 2019-05-22 kl 13.00 - 17.00

Plats: Q1

Många delar uppfattningen om att järnvägen har en viktig roll i ett framtida, hållbart, transportsystem. Transporter på järnväg har många inbyggda fördelar såsom låg energiförbrukning och hög transportkapacitet. Det finns dock en generell uppfattning om att järnvägens fulla potential inte tas tillvara på i dagsläget.

Exempel från både passagerar- och godstransport presenteras, dessutom resultat från projekt i forskningsprogrammet Shift2Rail.

Mer information i inbjudan med program och karta (engelska) (pdf 752 kB) .

För att delta, meddela oss via railwaygroup@kth.se senast 9 maj.
Seminariet är i år helt på engelska.