Till innehåll på sidan

Så blev konflikter motorn för multidisciplinär fordonsforskning

Intervju med Henrik Tengstrand

Henrik Tengstrand, tidigare ordförande för centret Eco2 Vehicle Design
Publicerad 2018-05-22

Efter nära 14 år med ECO2 Vehicle Design slutar Henrik Tengstrand som styrelseledamot, varav fem år som centrets styrelseordförande. Vi stämde träff i biblioteket vid KTH Campus för att höra hans berättelse om resan som centret gjort. För Henrik har varit med från första början.

Henriks Tengstrands egen vandring inom fordonsindustrin började som trainee på Asea, något som då hette elevingenjörsutbildning, efter hans examen som maskiningenjör vid KTH. Via ABB och Adtranz hamnade han på Bombardier, där han nu även slutar tjänsten som senior director för Centre of Competence.

Vilken har varit din roll i arbetet med ECO2 Vehicle Design?

– Annika Stensson Trigell var en av de drivande bakom idén och själv satt jag i styrelsen för Järnvägsgruppen på KTH när jag kom in i arbetet. Vi jobbade i tre år med att få fram en ansökan och när den väl var godkänd var jag ordförande i styrelsen de första fem åren och sen som styrelseledarmot fram tills nu. De sista åren har mitt fokus bl a lagts på att övertyga om en förlängning av centret existens.

Vad avgjorde att centret kom till?

– Fungerande och livskraftiga kompetenscentra behöver en viss volym. Det kräver i sin tur finansiering och medverkan från flera partners. Vill man få med industrin så behövs en finansiering som speglar statens engagemang. Annars blir det snarast frågan om bilaterala avtal mellan lärosäte och företag. Vinnova visade sig vara rätt partner för att få den svenska fordonsindustrin att ställa sig bakom idén.

Det talas mycket om societal impact, den påverkan som forskningen ger på samhället. Vilken impact skulle du säga att ECO2 Vehicle Design har haft?

– Jag skulle säga kompetensuppbyggnad. Här finns ju olika aspekter, där en är produktion av vetenskaplig kunskap som är state of the art. En annan sker i form av examinerade doktorander. En tredje kompetensuppbyggnad handlar om den som sker mellan olika industrigrenar, till exempel lastbilar-bilar-tåg. Genom interaktion mellan dessa kan man lära av varandra. De kan ha ganska olika randvillkor, men grundutmaningarna är lika. Hållbarhet är en sådan utmaning, lägre energiförbrukning, ljudnivåer och resursåtgång är andra. Därmed förenas man av samma dilemman. Tillsammans med de olika fordonsdisciplinerna är det dessa konflikter mellan grundutmaningar som vi valt att samarbeta.

Henrik Tengstrand förklarar att det går bra att metodutveckla gemensamt eftersom de fysikaliska lagarna är lika oavsett fordonsgren. Han berättar också att idén att arbeta med designkonflikter inte var med från första början när centret skapade, utan växte fram under arbetets gång. Nu har arbetet med designkonflikter blivit ett signum för ECO2 Vehicle Design.

– Ett annat viktigt bidrag från centret gäller kompetensuppbyggnaden av multidisciplinärt ledarskap. Centrets projektgenereringsgrupp har inkluderat såväl forskare som industripartners. Den modellen har breddat ledarskapet, det vanliga är ju en styrelse och doktorander – där styrelsen beslutar om projekten och doktoranderna genomför dem. På ECO2 Vehicle Design har vi närt ett ledarskap som varierats ofta. Vi har också klustrat en del av doktoranderna med varandra runt olika designkonflikter. Något som är viktigt då de lätt blir ensamma med sina projekt.

Henrik menar att rotationen av ledare har varit nyttigt för såväl individer som för centret, men också för företagen som fått sina medarbetare utvecklade genom centret.

– Via min avdelning på Bombardier har vi kunnat ge närmare 1000 personer i företaget tillgång till unik expertis och kompetens. Även Bombardiers anställda har själva fått delta på olika nivåer i centret, inklusive som industridoktorander.

Henrik uppskattar att det rör sig om väl över 100 personer som flödat genom ECO2 Vehicle Design genom åren. Från kursdeltagare och doktorander till forskare, ledare och styrelseledamöter.

Vad med ECO2 Vehocle Design har satt störst avtryck på dig? Vad är du stolt över?

– Att vi fick förlängningen beviljad. Det är väldigt ovanligt och ett kvitto på att man levererat. Det, och att centret i olika internationella utvärderingar fått ett väldigt bra betyg. Sen är jag stolt över att vi lyckats minska gapet mellan industrin och KTH, mellan näringarna och universitetsvärlden. Vi har brutit ner eller åtminstone kopplat samman silos, till exempel mellan strukturmekanik, aerodynamik, sandwichstrukturer, akustik, och fått dem att jobba tillsammans. Våra doktorander med multidisciplinär inriktning behövde ju också skriva artiklar och publicera sig i aktuella tidskrifter, vilket inte var så lätt för dem. Centret underlättade deras möjligheter.

Vad har varit de största utmaningarna?

– Det är inte lätt att vara ordförande i detta, skrattar Henrik. Det är ju konkurrerande industrier, och även konkurrerande discipliner, som ska samarbeta. Då gäller det att lyckas skapa tillit inom och till hela grupperingen. Det är ytterst få som hoppat av samarbetet. När det skett har det haft att göra med organisationsförändringar. Och nu är Volvo Cars med i och med det nya avtalet.

Vägen framåt – vad ser du för ECO2 Vehicle Design då?

– Fem plus fem år till är det som gäller nu, med 35 miljoner från Vinnova för varje femårsperiod. De frågor centret jobbar med är ännu mer aktuella idag än då vi började. Elektrifieringen av fordon, det ligger helt rätt i tiden, det ställer nya krav och skapar nya randvillkor. Att sätta in eldrift i bilarna är också en stor sak: batterier, förluster, drift. Hjullasten är ju oftast given och batterier är tunga. Man vill inte mista nyttolasten ...

Tiden är ute och en sista fråga blir vilken hälsning du har till dem som fortsätter jobba med centret?

– Fortsätt att ha blicken vid horisonten, fastna inte i detaljer, säger Henrik leende och utan tvekan.

Vi bryter upp från espressomuggarna. Henrik Tengstrand går vidare bokstavligen och bildligt. Efter vårt möte ska han till en ceremoni där årets examensarbete utses av Swedtrain. Han lämnar över ett nytryckt prydligt visitkort: Henrik Tengstrand, Senior Advisor, Member IVA Royal Swedish Adacemy of Engineering Science.

Text och bild: Håkan Sandberg

Innehållsansvarig:Håkan Sandberg
Tillhör: ECO2 Vehicle Design
Senast ändrad: 2018-05-22