KEX – Flygteknik

Kontaktperson

SusannBoij
sboij@kth.se

Omfattning

 • Moduler gemensamma för det KEX man är inskriven på
 • Projektarbete

Det ingår ingen formell kursdel men lektioner/seminarier kan ingå beroende på vilket projektet är det aktuella året.

Projektets organisation

 • Detta KEX organiseras normalt utifrån ett gemensamt tema.
 • Projekttemat och projekten kan från början vara ganska löst formulerade. Det ingår att tillsammans med handledaren diskutera fram en mer detaljerad uppgiftsbeskrivning.
 • Normalt görs projektet i par.

Förkunskapskrav

Utöver de allmänna förkunskapskraven som formuleras av respektive skola krävs att du läst någon av kurserna SG1217 Strömningsmekanik eller SG1220 Teknisk strömningsmekanik, eller att du har motsvarande förkunskaper.

Projektuppgifter/projektteman

 • Det gemensamma temat har de senaste åren varit att genomföra en koncept/designstudie, eller delar av en sådan, av ett flygplan eller annat flygande objekt utifrån ett övergripande krav som farkosten ska kunna klara av.
 • Flygplanstyper som studerats har spänt från små (längd och spännvidd ca 1 meter) obemannade övervakningsfarkoster till stora långdistanstransportflygplan. Andra flygande objekt kan också förekomma framöver.

Att leverera från projektdelen

 • En mindre uppsats eller liknande att leverera tidigt under projektet som antingen utreder ett mindre delproblem eller fungerar som träning i analys och beräkning relevant för hela arbetet. En muntlig presentation, ligger normalt någon av de sista schemalagda tillfällena. Obligatorisk närvaro för alla!
 • En skriftlig rapport. Om två studenter gör ett gemensamt projekt skrivs normalt en gemensam rapport.
 • Exakt utformning varierar från år till år och från student till student.

Organisation av projektarbetet

 • Deltagande studenter förutsätts jobba kontinuerligt från dag 1 hela våren tills projektet är slutfört.
 • Ett antal lektioner/seminarier hålls under kursens gång, då teori och bakgrund ges. Dessa läggs i huvudsak i början av kursen.

Avstämning av hur arbetet går görs regelbundet och handledare finns tillgänglig om inte annat så per mejl eller telefon.

Betygsättning

 • Bedömning görs av hela arbetsinsatsen, inte bara den muntliga presentationen och rapporten.

Självständigt och individuellt arbetet

 • Arbetet ska vara självständigt och det ska bedömas individuellt.
 • Självständigt arbete innebär inte att man inte får utnyttja handledaren för handledning. Ett gott tecken på självständighet är att man klarar att ringa in vad man inte förstår och sen kontaktar handledaren för att få hjälp att komma vidare!
Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Aeronautical & Vehicle Engineering
Senast ändrad: 2017-10-13