KEX – Flygteknik

Omfattning

  • Moduler gemensamma för det KEX man är inskriven på
  • Projektarbete

Det ingår ingen formell kursdel men lektioner/seminarier kan ingå.

Förkunskapskrav

Utöver de allmänna förkunskapskraven som formuleras av respektive skola är det bra om du läst någon av kurserna SG1217 Strömningsmekanik eller SG1220 Teknisk strömningsmekanik, eller att du har motsvarande förkunskaper.

Projektuppgifter/projektteman

  • Kommer att presenteras i januari.

Betygsättning

  • Bedömning görs av hela arbetsinsatsen, inte bara den muntliga presentationen och rapporten.

Självständigt och individuellt arbetet

  • Arbetet ska vara självständigt och det ska bedömas individuellt.
  • Självständigt arbete innebär inte att man inte får utnyttja handledaren för handledning. Ett gott tecken på självständighet är att man klarar att ringa in vad man inte förstår och sen kontaktar handledaren för att få hjälp att komma vidare!

Kontaktperson

SusannBoij
sboij@kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Aeronautical & Vehicle Engineering
Senast ändrad: 2019-10-31