M.Sc. undervisning på fordonsdynamik

Master program i fordonsteknik

För mer information om .

Undervisning som ges av fordonsdynamikgruppen

Kurser som ges av fordonsdynamik ger en djup teoretisk kunskap om chassikomponenter och dynamiskt beteende för vägfordon. Tyngdpunkten i undervisningen ligger kring fysikalisk förståelse om väg- och terrängfordon.  Undervisningen innefattar föreläsningar och räknelektioner samt laboratorieövningar med verkliga fordonstester och mätningar samt datorsimuleringar med olika mjukvaror.

undervisningen avslutas med ett examensarbete inom områden kopplat till t.ex. människa maskin, chassisystem eller olika typer av väg- eller terrängfordon.

Kandidatarbeten

SA105X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp

Obligatoriska kurser i fordonsdynamik

SD2221 Fordonssystemteknik 8,0 hp - period 1

SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp - period 2

SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 11,0 hp - period 3 & 4

Avancerade och projektkurser i fordonsdynamik

SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 hp - period 1

SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 hp - period 2

SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp - period 4

Innehållsansvarig:Mikael Nybacka
Tillhör: Fordonsdynamik
Senast ändrad: 2015-06-23