Undervisning på fordonsdynamik

Vi tillhandahåller kurser inom området fordonsteknik med inriktning på fordonskomponenter och dynamiska beteendet för fordon. Vi har också projektkurser samt projekt för examensarbeten och vi välkomnar studenter att fortsätta sina studier som doktorand hos oss.

Vår laboratoriebil vid en av studentaktiviteterna i våra kurser.

Just nu så genomgår fordonsindustrin en stor förändring. Under bara ett antal år så har fokus ändrats till att huvudsakligen inrikta sig till effektiva, ekologisk och ekonomisk hållbara fordon. Fordons chassisystem ändras till mer integrerade system där föraren får mer valmöjligheter kring hur fordonet ska kännas samt de elektroniska systemen blir mer vanliga. Denna utveckling drivs på av tillgången av allt starkare beräkningskraft i datorer, bättre väghållning och klimatdiskussioner. 

Eftersom industrin är under stor omställning med hårdare krav på sina produkter krävs också ingenjörer och doktorer med kunskap inom de nya områdena. Vi vill tillhandahålla väl utbildade ingenjörer och doktorer som kan bidra med viktig kunskap för fordonsindustrins framtid. Därför är vårt mål att utbilda studenter med både djup teoretisk bas samt med kunskap om de senaste simulerings och beräkningsverktygen. 

Innehållsansvarig:Mikael Nybacka
Tillhör: Fordonsdynamik
Senast ändrad: 2015-06-23